AVECO

Vannrensere & Kjølere, Salg & Service.

Interresert i basisk vann? Se på AF 2000 på produktsiden.

Aveco sin spesialitet er omvendt osmose vannrenseanlegg. Det er store fordeler med slike anlegg og vi skal her fortelle litt om hvorfor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Fem fakta om renset drikkevann

Hvorfor rense drikkevann ?
Stacks Image 0

Hvordan virker omvendt osmose?

Ved hjelp av trykket i vannledningen blir vannet presset mot en membran som har porer på størrelse med vannmolekylet. Noen vannmolekyler trenger igjennom membranen (renset vann), mens resten av vannet og alle molekyler som er større blir ledet til avløp. Vannmolekylet er det minste molekyl i alle flytende stoffer.
Hvorfor omvendt osmose ?
Stacks Image 1

Hvordan kontrollere at vannet blir rent?


Oppløste salter og metaller/mineraler har litt større molekyler enn vann, men disse molekylene er på sin side mindre enn andre stoffer som kan opptre i vann. Vann uten salter og metaller leder ikke størm, så ved å måle ledningsevnen i det rensede vannet kan man kontrollere at disse er fjernet. Da er naturligvis alle større molekyler også fjernet.
Hvordan virker det ?
Stacks Image 2

Hvofor rense vann med omvendt osmose?


Bare ved å fjerne alt, er vi sikre på at vi har renset bort alle uheldige stoffer i vannet. Dessuten er det aller mest mineraler/metaller i vann lite tilgjengelige for kroppen (uorganiske). Vi har derfor ikke mistet noe nyttig ved å rense vannet for alt.
Hvordan kontrollere ?
Stacks Image 3

Hvordfor er det nødvendig å rense drikkevann?


Avgasser fra all forbrenning (industri, båter, biler, fly, skogsbarnner, osv) blir blandet med vann som fordamper fra havet. Dette gjør nedbøren sur, forurenset og aggresiv, noe som gjør vannet istand til å løse opp stoffer som nøytralt vann ikke kan løse. På vannverkene tilsettes klor og kjemikalier og rørledningsnettet er ofte i elendig forfatning.
Bruker du naturmedisiner ?
Stacks Image 4

Bruker du naturmedisiner?


Ved bruk av naturmedisin er det spesielt viktig med renset vann. Synergieffekt og optimal virkning av medisinens mange sporstoffer krever vann som er renset for ødeleggende og blokkerende kjemiske forbindelser, oppløste salter og metaller.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________