AVECO

Vannrensere & Kjølere, Salg & Service.

Stacks Image 17

Scalemaster Gold Kalkbehandler

Scalemaster Gold Kalkbehandler benytter en elektrolysisk prosess for at på en sikker måte forandre oppførselen på de kalksteinbyggende saltene i det harde vannet, så at de festes på hverandre istedenfor på rør- og utrustningsflater.
De naturlige saltpartiklene vil forbli svevende i vannet i form av mikroskopiske krystaller.

Scalemaster Gold Kalkbehandler benytter en naturlig elektro-kjemisk prosess som hverken behøver noen ekstra elektrisk energi eller kjemikalier.
Behandlingen starter umiddelbart etter at Scalemaster Gold Kalkbehandler er monterti systemet.
Ingen vedlikeholds- eller driftskostander.

Scalemaster Gold Kalkbehandler reduserer ikke vannstrømmen i nevneverdig grad og den naturlige elektro-kjemiske er selvrensende og krever ingen bevegilge deler i enhetens indre.

Scalemaster Gold Kalkbehandler er lett å innstallere, hver enhet leveres med fullstendig beskrivelse.

Scalemaster Gold Kalkbehandler kan monteres i eksisterende system som allerede er belagt med kalkbelegg. Sånne belegg brytes langsomt ned med tiden.

Etter at vannet i kald tilstand er behandlet med Scalemaster Gold Kalkbehandler, frablir behandlingen permanent også under langvarig lagring og senere oppvarming. Til og med ved koking, er Scalemaster Gold Kalkbehandler behandlet vann effektivt mot kalkbelegg.

Scalemaster prosessen forårsaker ingen korrosjon på noen plass i rørsystemet og er alltid het sikker å benytte.

En Scalemaster Gold Kalkbehandler montert i hovedlednigen for kaldtvann er tilstrekkelig for å beskytte hele rørsystemet,
varmtvannsberederen og annen sanitær utrustning i boligen.  • Stacks Image 18
    Vil du vite mer?
    Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om Scalemaster Gold Kalkbehandler.
    Send oss en e-post eller ring oss på telefon 69 16 35 47