AVECO

Vannrensere & Kjølere, Salg & Service.

Fakta om vann

Gjennom en serie korte faktaartikler ønsker vi og fokusere på den rolle vann spiller i forhold til helse, trivsel og hverdag.

Gå tilbake til oversikt...

Trygt vann?

I butikken har du mulighet for å velge hva du vil kjøpe: en kylling proppfull av antibiotika og steroider eller en økologisk kylling. Den ene er formelt sett trygg å spise og den andre er garantert helt trygg – hvilken ville du ta med hjem og servere til familien din?

Bilen din trenger nye dekk, og du har valget mellom brukte, regummierte dekk eller helt nye radialdekk. De første er formelt sett trygge og de andre er garantert helt trygge – hvilke ville du velge til familiens bil?

Disse to sammenligningene er enkle å forstå. Akkurat lik metode kan brukes til å illustrere forskjellen mellom vanlig springvann eller ubehandlet brønnvann kontra renset vann.

Formelt sett trygt?

USAs ”Clean Water Act” – ”Rent Vann-vedtaket” – omtaler 91 forurensende stoffer. Hvis springvann inneholder lavere nivå enn maksimumsnivået av disse forurensningskildene definert som akseptabelt i det nevnte vedtaket, vil vannet formelt sett være trygt. Det amerikanske miljøverndepartementet ser nå nærmere på 10.000 andre forurensende stoffer – som foreløpig ikke er regulert, men som er kjent for å opptre i springvann. Departementet vurderer å regulere ytterligere 104 stoffer i tillegg til de nåværende 91.

”Rent Vann-vedtaket” regulerte opprinnelig kun 22 forurensende stoffer i 1974. Ettersom årene har gått, har omfattende forskning omkring vann resultert i at mange av disse stoffene har blitt omdefinert og blir nå ansett som enda mer skadelige. Nivåene for hva som er formelt sett trygt har derfor blitt ytterligere senket siden 1974.

Det finnes ikke noe som heter trygt, tryggere og tryggest vann. Logisk tankegang vil være at vann som vi for 20-30 års siden anså som formelt sett trygt å drikke, ikke blir godkjent av nåværende standarder eller framtidige standarder for vannkvalitet.

vannkran_1

Kommende forurensningskilder

De siste 10 årene har det blitt rapportert om stadig flere funn av narkotiske stoffer i drikkevann over hele verden. Dette gjelder særlig rester etter medisiner beregnet for dyr, og disse stoffene bør absolutt ikke inntas av mennesker.

Ingen av disse typene av forurensningsstoffer er regulert i Rent Vann Vedtaket. Mange av disse stoffene blir enda mer giftige når de kommer i kontakt med klor.

Vi vet foreløpig ikke nok om disse forurensningskildene. Men uansett, har du valget mellom hva som er formelt sett trygt eller garantert helt trygt, er det vel ingen tvil om hva du helst vil velge?