AVECO

Vannrensere & Kjølere, Salg & Service.

Fakta om vann

Gjennom en serie korte faktaartikler ønsker vi og fokusere på den rolle vann spiller i forhold til helse, trivsel og hverdag.

Gå tilbake til oversikt...

Vannbehandling

vannringer
Vannbehandling eller vannrensing er aktuelt for å fjerne urenheter – både kjemikalier og sykdomsfremkallende mikroorganismer. Her er noen vanlige metoder for å behandle vann:

Koking
Vannet varmes opp til kokepunktet lenge nok til å ta livet av mikroorganismer som vanligvis lever i romtemperatur. I områder med hardt vann (vann med kalsiumsalter) vil kokingen føre til at noe av bikarbonat-ionene dekomponerer, så de felles ut. Denne ses som et hvitt lag som kan bygge seg opp i kjeler og lignende. Koking av vann har den ulempen at denne metoden ikke fjerner stoffer med høyere kokepunkt enn vann, og faktisk oppkonsentrerer dem. Dette kommer rett og slett av at noe av vannet fordamper ved koking.

Destillering
Vannet kokes opp så det fordamper, deretter kondenseres dampen tilbake til vann, så de fleste oppløste stoffene blir igjen i kokekjelen. Destillering renser derfor ikke vannet fullstendig, fordi flyktige stoffer med kokepunkt nær eller lavere enn 100 grader C også fordamper og dermed blir kondensert sammen med vanndampen.

Partikkelfilter (også kalt sedimentfilter)
Vannet passerer gjennom et filter som fanger opp små partikler. Jo mindre porene i filteret er, jo mindre må partiklene være for å passere igjennom. Filtrering er ikke tilstrekkelig for å rense vann fullstendig, men er ofte et nødvendig første trinn på vei mot en fullstendig vannbehandling – siden partikler kan forstyrre de mer grundige rensemetodene.

Kullfilter
Vannet filtreres gjennom aktivt kull for å fjerne kjemiske stoffer. Kull er en form av karbon med høyt overflateareal. Dette fjerner mange kjemiske stoffer, også giftige. Denne vannbehandlingsmetoden brukes for eksempel ofte i akvarier og til enkle husholdningsmodeller.

Omvendt osmose
Vannet presses gjennom en membran ved hjelp av trykket i vannledningen. Denne membranen slipper gjennom noe vann og andre små molekyler, mens større molekyler og resten av vannet blir ledet til avløp. Omvendt osmose er den mest grundige formen for vannrensing. Bare ved å fjerne alt kan vi være sikre på at alle uheldige stoffer i vannet blir renset bort.

Ionebytterkromatografi

Vannet passerer gjennom en kolonne med ionebyttermasse, som fanger opp metallioner kjemisk. Denne metoden brukes mye i laboratorier fordi det raskt kan lage et stort volum av nokså rent vann. Vann renset på denne måten kalles deionisert vann.